Print

Colofon


Privacy

Gemeente Weert hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van pip.weert.nl. Informatie over bezoeken aan pip.weert.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en niet gebruikt ter identificatie van individuele personen. De naam- en adres- en telefoongegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door Gemeente Weert worden gebruikt.
 

Copyright

Gemeente Weert behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van Gemeente Weert verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, grafische voorstellingen en fotomateriaal. Niets uit de informatie mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Wanneer derden foto's ter beschikking stellen voor publicatie op deze internetsite doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten.